Hjælp i hjemmet

Har du brug for praktisk eller personlig hjælp, madservice, kørsel, rengøring eller sygepleje? Eller har du brug for træning eller genoptræning?

Hjælp i hjemmet

Nogle gange kan det være svært for en person med demens at forholde sig til at tage imod hjælp. Nogle har en manglende sygdomserkendelse og mener derfor ikke, andre har brug for hjælp og kan ikke forholde sig til, at de har fået en sygdom. Hvis du er i tvivl om, hvad der er godt for netop jeres familie, kan du kontakte demenssygeplejersken. Hun kan tage en snak med jer om, hvilke muligheder der evt. kan være for at gøre det nemmere at tage imod hjælp.

→ Læs mere om hvilken hjælp Aalborg Kommune kan tilbyde. 

 

 

Del indhold