Frirummet - En gruppe for børn fra 8-14 år, som har demens tæt inde på livet