Frirummet - En gruppe for børn fra 8-14 år, som har demens tæt inde på livet

Pårørende til yngre mennesker med demens under 70 år

Pårørendegrupper til ægtefæller, samlevere og andre nære pårørende

Pårørende til mennesker med frontallaps symptomer/frontotemporal demens