Aktiv med demens

I Aktiv med demens tilbydes aktiviteter og fællesskaber for dig, der har en demenssygdom i let til moderat grad. Der er åben alle hverdage, hvor du kan deltage på forskellige hold.

Formål

Ved at deltage i fysiske eller sociale aktiviteter, vil du kunne fastholde dit funktionsniveau længere tid. Du vil også blive en del af et socialt fællesskab, hvor livskvalitet og samvær vægtes højt. Der vil altid være en demensfaglig medarbejder i huset, som kan støtte og rådgive dig/jer. 

Målgruppe

Mennesker med demens i let til moderat grad eller under udredning for demens. Herunder også yngre med demens, som kan profitere af tilbuddene. Til flere af aktiviteterne kan pårørende også deltage. 

I Aktiv med demens har du mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter eller arrangementer. 

Kørsel

Er du forhindret i selv at komme frem, kan der bevilges transport til holdene efter kommunens gældende regler. Vær opmærksom på, at der påregnes en egenbetaling.  

Opstart

Sammen med din demenssygeplejerske kan du/I vurdere om tilbuddet passer til dig. Det er en god idé at besøge os og få en snak med medarbejderne inden opstart. 

Priser

Der kan være mindre udgifter forbundet med aktiviteterne (materialer, entré, forplejning mm.).

Print alle punkter

Del indhold