Dagcentre

Et dagcenter er et tilbud til dig, der kan have glæde af at komme hjemmefra og være sammen med andre i samme situation.

Blaa Natur Stor

Formål

Et dagcenter kan understøtte trivsel samvær og velvære. Der er fokus på de gode relationer.

Målgruppe

Borgere med demens med særlige behov for hjælp til socialt samvær og omsorg. Dagcenteret kan også fungere som aflastning for ægtefælle/samlever.

Indhold

Aktiviteterne er bl.a. hygge over en kop kaffe og en snak om gamle dage, spil, musik og sang, gåture og mange andre aktiviteter, som tager udgangspunkt i, hvad du synes om.

Åbningstider

Der er flere forskellige dagcentre fordelt geografisk over hele Aalborg Kommune. De fleste har åbent i dagtimerne. Aalborg Kommune tilbyder også et dagcenter, hvor du har mulighed for at komme om aftenen og i weekenden.

Kørsel

Er du forhindret i selv at komme frem, kan der bevilges transport til holdene efter kommunens gældende regler. Vær opmærksom på, at der påregnes en egenbetaling.

Opstart

Hvis du vil starte på dagcenter, skal du kontakte din demenssygeplejerske.

Forplejning

Du betaler selv for din mad, når du er i dagcenter.

Priser

Der vil/kan være udgifter forbundet med tilbuddet.

Er du interesseret kan du kontakte din egen demenssygeplejerske eller videnscentrets åben rådgivning på tlf. 99 82 35 10

 

Nedenfor kan du se geografisk fordeling af dagcentrene

Del indhold