Demensvenlig bolig

Boliger til personer med demens.

Demens i hjemmet

Med en demenssygdom skal du være særlig opmærksom på, hvordan du indretter dit hjem. Din indretning og organisering kan have stor betydning for, hvordan din hverdag forløber. Aalborg Kommune har udgivet et katalog til dig, der ikke bor i en plejebolig. Kataloget er fyldt med nyttige tips og praktiske ideer til indretning af din bolig og din hverdag. 


→ Læs publikationen om Demensvenligt hjem 


demensvenligt hjem

Plejebolig for personer med demens

Det kan blive nødvendigt at flytte i plejebolig eller ældre bolig, hvis du har svært ved at klare dig selv i hverdagen. På flere plejehjem er der indrettet afdelinger specielt egnet for personer med demens. 

Der lægges vægt på:

  • En struktureret hverdag, som giver overskuelighed, genkendelighed og tryghed i hverdagen
  • Opmærksomheden er rettet mod her-og-nu-behovet hos borgeren og aktiviteter, der er tilpasset den enkelte
  • Tæt samarbejde med pårørende

→ Læs mere om boliger i Aalborg Kommune

 

Del indhold