Mistanke om demens

Undersøgelse ved mistanke om demens?

Demenssymptomer

Symptomerne på demens kan ligne meget andet. Mange mennesker går et stykke tid med en mistanke, før de får undersøgt, hvad de forandringer de mærker i hverdagen, kan skyldes.

Det er helt naturligt at tænke, at der kan være andre årsager til de ændringer, du har lagt mærke til og de første tidlige tegn på demens kan være svære at se.

Svækket hukommelse kan have mange årsager og behøver ikke være en demenssygdom.


Her kan du læse mere om hvad du skal være særlig opmærksom på:

Undersøgelse for mistanke om demens i Aalborg Kommune

Det har betydning, at du i god tid bliver undersøgt, hvis du oplever begyndende problemer med hukommelsen og andre forandringer. Du kan henvende dig til din egen læge eller kommunens demenssygeplejerske. Demenssygeplejersken kan tilbyde besøg i hjemmet, og du får her mulighed for at fortælle hvordan du klarer hverdagen nu i forhold til tidligere. For at få kontakt til demenssygeplejersken kan du kontakte Videnscenter for demens, Aalborg Kommune i hverdage kl. 9.00-12.30 på telefon 99 82 35 10. Her kan du få oplyst hvilken demenssygeplejerske der er tilknyttet, der hvor du bor.

Efterfølgende tilbydes I en grundig helbredsundersøgelse hos lægen.
Når alle undersøgelsesresultaterne foreligger, tager lægen stilling til årsagen til hukommelsesproblemerne og andre forandringer, du måtte have oplevet.

Hvis diagnosen er demens

Hvis diagnosen er begyndende demens, kan lægen henvise til en speciallæge på sygehuset, som kan stille den endelige diagnose og tilbyde den rette behandling. Demenssygeplejersken vil være din kontaktperson i hele undersøgelsesforløbet fra første besøg til diagnosen er stillet. Det er for at sikre, at du dels kommer rettidigt til de forskellige undersøgelser og dels får den støtte og vejledning undervejs, du har brug for.

Stå ikke alene

Vi anbefaler, at nære pårørende deltager i undersøgelsesforløbet. De pårørende ser ofte forandringer, du ikke selv er opmærksom på og de pårørende kan være behjælpelige med at huske den information som gives undervejs. Det er vores erfaring at nære pårørende kan blive en god støtte, hvis de får indsigt i, hvad problemet er og hvordan de bedst kan hjælpe dig.

Del indhold