Aalborg Kommunes sygeplejersker strejker

Sygeplejerskerne i Aalborg Kommune strejker fra lørdag den 19. juni 2021 som følge af en lovligt varslet konflikt.

Konflikten vil betyde at demenssygeplejersken ikke kommer i den periode konflikten varer og ikke er at træffe pr. telefon. 
Når konflikten ophører, kommer demenssygeplejersken igen hos dig som hidtil aftalt.

Under konflikten må hjemmesygeplejerskerne gerne udføre den sygepleje, som er livsvigtigt, og de må også gerne udføre sygepleje hos mennesker, hvor en udsættelse af sygeplejen kan give varige følger.

Du kan stadig få hjælp fra hjemmeplejen.
Hjemmeplejen er ikke berørt af konflikten. Det betyder, at du fortsat vil modtage den personlige pleje og praktiske hjælp fra hjemmeplejen, som du er vant til at modtage.

Det er stadig muligt at ringe til vores Åben rådgivning på 99 82 35 10 alle hverdage mellem kl. 09.00-12.30.

Del indhold