Demenshandleplan

Handleplan på Aalborg Kommunes demensstrategi 2015-2020

På baggrund af Aalborg Kommunes demensstrategi 2015-2020 er der udarbejdet en handleplan med konkrete initiativer.

Handleplanen er et dynamisk værktøj, som tages op til revision minimum én gang årligt.

Handleplan

Denne handleplan er udarbejdet på baggrund af demensstrategien for Aalborg Kommune, vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget juni 2015. Strategien gælder for 2016 – 2020. Vi arbejder fortsat med vedhæftede handleplan. Du kan kan se alle målene i handleplan. 

→ Læs handleplanen 

Demensstrategi

Med demensstrategien ønsker Aalborg Kommune at imødegå de udfordringer et stigende antal borgere med demenssygdomme stiller. Målet med demensstrategien har været at skabe en sammenhængende strategi for demensarbejdet i hele Aalborg Kommune, som går på tværs af faggrænser, funktionsenheder og geografi. Du kan se de strategiske mål og principper i demensstrategien 2015-2020 i nedenstående link. 


→ Læs demensstrategi 2015-2020

Del indhold