Demenshandlïngsplan

Handleplan på Aalborg Kommunes demensstrategi 2015-2020

På baggrund af Aalborg Kommunes demensstrategi 2015-2020 er der udarbejdet en handleplan med konkrete initiativer.

Handleplanen er et dynamisk værktøj, som tages op til revision minimum én gang årligt.

Handleplan

Denne handleplan er udarbejdet på baggrund af demensstrategien for Aalborg Kommune, vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget juni 2015. Strategien gælder for 2016 – 2020. Under hvert kapitel i linket er målene fra strategien stillet op og efterfølgende er kommunens handlinger for at nå målene beskrevet. Du kan kan se alle målene i handleplan
Handleplanen 2016-2018

Demensstrategi

Med demensstrategien ønsker Aalborg Kommune at imødegå de udfordringer et stigende antal borgere med demenssygdomme stiller – og vi vil gøre det med udgangspunkt i den enkelte borger og dennes pårørende. Målet med demensstrategien har været at skabe en sammenhængende strategi for demensarbejdet i hele Aalborg Kommune, som går på tværs af faggrænser, funktionsenheder og geografi. Du kan se de strategiske mål og principper i demensstrategien 2015-2020
Demensstrategi 2015-2020

Del indhold