Film fra den virtuelle huskedag 2020

På grund af COVID-19 har vi besluttet at udskyde Aalborg Kommunes årlige Huskedag. I stedet har vi lavet 3 mindre film à 10-15 minutters varighed med nogle af de oplægsholdere, som skulle have præsenteret deres tanker på årets Huskedag.

På programmet er:

  • Velkomst og introduktion ved Lisbeth Thyrrestrup, Leder ved Videnscenter for demens i Aalborg Kommune
  • Torben Moos, læge og professor ved Aalborg Universitet
    Torben Moos forsker i, hvordan hjernen påvirkes ved Alzheimers Sygdom. Der er desperat mangel på nye lægemidler til behandling af Alzheimers Sygdom, og Torben vil give eksempler på hvordan forbedret anvendelse af lægemidler kan mindske forværringen af sygdomme, og hvordan forskere forestiller sig at kommende lægemidler vil virke.
  • Kunsten, Museum of Modern Art
    På Kunsten er kreativ udfoldelse, samskabelse og erindringsudveksling i centrum, når mennesker møder kunsten - uafhængigt af kognitiv status. Vi fortæller om tankerne bag museets formidlingsarbejde og kommer med idéer til, hvordan du selv kan være kreativt skabende derhjemme.
  • Eva Hultengren, pårørende og psykolog
    Sammen men hver for sig’ kender man alt til, når man er pårørende til en person med demens. Vi er sammen, selvom du oplever din verden mere og mere anderledes, end jeg oplever min verden. Vi er sammen, selvom vi bor på hver sin matrikel.
Del indhold