Forsigtig genåbning af tilbud til mennesker med en demenssygdom

Ældre- og handicapforvaltningen har i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer under COVID-19 i begrænset omfang holdt lukket eller udsat en række af de indsatser og tilbud som er målrettet mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.

Under rammerne af den generelle genåbning af samfundet øger Videnscenter for Demens gradvist sin aktivitet, ved at planlægge og gennemføre en forsigtig og kontrolleret genåbning af indsatser og tilbud. Den gradvise genåbning af tilbud sker efter vejledning fra kommunens hygiejnesygeplejerske og i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Videnscenter for Demens har gennem hele COVID-19 perioden haft åben for dagcentre for hjemmeboende borgere med demens, som er visiteret til et dagcentertilbud. Flere dagcentre er flyttet i andre lokaler. Dette er en midlertidig foranstaltning, og disse tilbud flyttes tilbage til vante lokaler, når det vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Videnscenter for Demens glæder sig til, at imødekomme den store efterspørgsel fra både mennesker med en demenssygdom og deres pårørende efter genåbning af tilbud til målgruppen.

Fra d. 8 juni genåbner Videnscenter for Demens følgende tilbud for mennesker med en demenssygdom i lokalerne på Gennem Bakkerne 17, Vodskov og i Saxogade 14, Aalborg:

  • Demensskolen, som er et tilbud under lov      om kompenserende undervisning for voksne, genåbner i egne lokaler på      Gennem Bakkerne 17, Vodskov. Demensskolen råder over lokalerne 3-4 dage ugentligt.
  • Brocaféen (Aktiv med Demens), som er et      SEL§104 tilbud i form af en kultur-klub for yngre demensramte genåbner i      midlertidige lokaler på Saxogade 14, Aalborg.
  • Træningstilbuddet Høj Puls 2 (Aktiv med      Demens), som ligeledes er et SEL §104 tilbud, genåbner i midlertidige lokaler i Gennem Bakkerne 17, Vodskov. Træningstilbuddet råder over lokalerne 1 dag om ugen.

Videnscenter for Demens’ kursus- og undervisningstilbud er fortsat lukket ned. Vi påbegynder en forsigtig genåbning af disse tilbud, når det vurderes forsvarligt, og i takt med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger. I vil få nærmere besked.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Assisterende leder Gitte Østerlin, på tlf. 99 82 35 01
Assisterende leder Thea Buus Lynggaard, på tlf. 99 82 35 05
Leder Lisbeth Thyrrestrup, på tlf. 99 82 35 00.

 

Del indhold