Praksisteam - Praksisnær kompetenceudvikling

SOSU kurser om demens/ kompetenceløft på demensområdet

Hjerne, emotioner og adfærd

Demens i hjemmesygeplejen / kompetenceløft på demensområdet

Faglig ledelse i demensfeltet / kompetenceløft på demensområdet.

Frivilligkurser

Kurser til skoler, Demens

Faglig vejledning

Marte Meo forløb