Nyt om demens

Følg med i hvad der sker på demensområdet

Blaa Blomst

Nyheder på demensområdet

Læs nyhedsbrev Oktober 2018 her.

Sæt dit fingeraftryk på Aalborg Kommunes demenshandleplan

Hvis du lever med en demenssygdom tæt inde på livet og bor i Aalborg Kommune, har du mulighed for at komme med forslag til kommunens demenshandleplan.
I 2015 udarbejdede Aalborg Kommune de seneste handleplaner for demensindsatsen.
Nu skal de fastsætte og beskrive konkrete handleplaner for år 2019 og 2020.
 

I den anledning inviterer kommunen til borgermøde den 5. november kl. 17.00-20.00
i vores lokaler på Hjulmagervej 18 i Aalborg.


Der serveres en sandwich og drikkevarer. I bedes tilmelde jer inden fredag den 2. november kl. 12.00 på mail: absi-aeh@aalborg.dk eller tlf. 25 20 62 68

Nyheder for fagpersoner:

 Forside Omsorgs

 

Vi kan øge kvaliteten af demensomsorgen hvis vi i fællesskab tager et opgør med demensfeltets egne hårdnakkede myter og starter en omsorgsrevolution.
Til trods for en lang række tiltag indenfor demensområdet, så som etablering af køkkener, sansehaver, døgnrytmebelysning, snoezelrum, kugledyner, musikterapi, måltidsambassadører og besøgshunde, - er der stadig alt for mange mennesker med demens, der er urolige og udviser adfærdsforstyrrelser enten som ”udad reagerende adfærd” eller apati.
 
Arrangør: Videnscenter for Demens, Aalborg Kommune
Gennem Bakkerne 17
9381 Vodskov
Mette Borresen & Helle Schimmell
 
Tidspunkt: 7. marts 2019 8.30 – 16.00
Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg
Deltagerpris: 1000,-
Tilmelding og betaling på https://aeldre-handicap.nemtilmeld.dk/353/ senest onsdag d. 6. februar 2019
Tilmelding er bindende og først gyldig, når det fulde beløb er indbetalt

 

Hent pjecen om omsorgsrevolutionen her.

 

Ny publikation om indretning af dit hjem og din hverdag hvis du har demens !

læs udgivelsen her.

 demensvenligt hjem

 

Nyhedsbrev April 2018

Aalborg Kommune.

                                                                 

Nyheder på landsplan, følg med her:

Nationalt videnscenter for demens.

 

Tidligere nyheder på demens området i Aalborg:

September 2017:

Sundhedsstyrelsen har givet puljemidler i forhold til at arbejde med den nationale handlingsplan på demens området.

Aalborg kommune har fået penge fra hele tre puljer.

Den ene pulje er praksisnært kompetenceløft på demens området.

Her har kommunen fået penge til at kunne tilbyde medarbejdere i ældre og handicap forvaltningen at øge deres kompetencer på demens området.

Der er i alt planlagt 5 forskellige kurser man som medarbejder og leder kan vælge at deltage i, alt efter hvem man er og hvad man i forvejen ved om demens.

Kurserne retter sig mod følgende grupper: Ledere, medarbejdere på plejehjem, hjemmeplejen, Aktivitetspersonale og fysio- og ergoterapeuter. Samt medarbejdere og ledere i handicap afdelingen som beskæftiger sig med demens.

Samtidigt mens der er kurser der kan deltages i, er der etableret et ”praksisnært fagligt vejledningsteam” som kommer ud på arbejdspladsen og lære fra sig. Det praksisnære vejledningsteam er et team, af meget dygtige praktikkere inden for demens omsorgen der via mesterlæring og vejledning kan gå ind på en afdeling og arbejde med personalet om de problematikker personalet ønsker bistand til. På den måde får man gang i en anden måde at lære på end blot den traditionelle tavle undervisning, her får man vist, vejledt, følt og mærket i praksis.

Den anden pulje kommunen har fået penge til er: demensvenligt samfund.

Her er indsatsen at tilbyde undervisning til erhvervsdrivende, kulturinstitutioner, transportsektoren, foreninger, f.eks. boligforeninger i forhold til demens.

Ligeledes er en del af indsatsen at tilbyde folkeskolen og ungdomsuddannelserne undervisning i demens, og ud fra disse erfaringer udarbejde et undervisningsmateriale, der kan bruges efterfølgende på landsdækkende basis.

Den tredje pulje:

Aalborg Kommune og Alzheimerforeningen har fået tilsagn om 5,4 millioner kroner til at etablere et aktivitets- og rådgivningscenter for mennesker med demens og deres pårørende. Centret skal oprettes sammen med Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerland Kommuner og Musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet.

Juni 2017

5000 demensvenner i Aalborg kommune blev fejret i Musikkens hus den 13.Juni 2017. 

Jura og demens

Et samarbejde med Alzheimerforeningen, Videnscenter for demens Aalborg Kommune og Advodan resulterede i et foredrag om værgemål, fuldmagter, arv og testamente.

Onsdag, d. 07. juni 2017 på Liselund i Festsalen var ca 40 pårørende mødt op for at høre om emnet og stille spørgsmål. Stemningen var god og tilbagemeldingerne var positive fra tilhørene.

April 2017:

Pårørende har efterlyst mere fleksibel aflastning, for at imødekomme dette, har Videnscenter for demens Aalborg Kommune oprettet daghjemsplads om aftenen eller i weekenderne.

Daghjemmet Harmonien i Svenstrup har pladser hvor der er åbent mandag til og med fredag kl.15.30-21.30, samt lørdag og søndag kl.11.00-18.00

Marts 2017:

Nyt Logo:

Logo 3 Videnscenter For Demens Fri

Demensvenlig hjemmeside!

Videnscenter for demens Aalborg Kommune og Ældre- og Sundhedssekretariatet har i samarbejde udformet en ny hjemmeside på demensområdet. Hjemmesiden er forsøgt stillet op, så man er færrest mulige klik fra at få de oplysninger, man kunne stå og mangle. Der er ligeledes tænkt meget over, hvordan informationen er givet og det designmæssige layout er tilrettet, så det skal være nemt at få et overblik, hvis man har demens og skal orientere sig på siden.

De pårørende er også tænkt mere ind på den nye hjemmeside, således at samtlige tilbud til pårørende er samlet på samme side.

Aalborg kommune har også, som man kan læse andetsteds her på hjemmesiden, fået en ny handleplan på demensområdet. Vi har valgt at lægge meget information ud om, hvad der sker på demensområdet i kommunen, så der er mulighed for at følge med i, hvilken udvikling, der sker på området.

Februar 2017:

Plejehjemmet Hans Egede har netop fået tilsagn om støtte på kr. 395.000 fra Puljen til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre til projekt 'Livskvalitet i døgnrytme'.

Projektets formål er at fremme beboeres trivels og livskvalitet med bedre fysiske rammer, der især skal understøtte døgnrytme og trivsel.

Del indhold

Tilmeld dig Nyt om demens

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.