Udvikling på demensområdet

Handleplan på demensstrategi 2015-2020På baggrund af Aalborg Kommunes demensstrategi 2015-2020 er der udarbejdet en handleplan med konkrete initiativer.

Handleplanen er et dynamisk værktøj, som tages op til revision minimum én gang årligt. Nærværende dokument er derfor kun handleplan for 2016 - 2018, mens de konkrete handleplaner for 2019-2020 beskrives i 2018.

Under hvert kapitel er målene fra strategien stillet op og efterfølgende er kommunens handlinger for at nå målene beskrevet. Ved udmøntningen af hvert handlepunkt vil relevante parter blive inddraget.

Læs handleplanen

Læs demensstrategi 2015-2020

 

Et konkret tiltag fra Aalborg Kommunes demenshandleplan er nedenstående publikation:

 

Demensvenligt hjem – Inspirationskatalog til indretning af din bolig og hverdag

 Hent det nye katalog her.

demensvenligt hjem

Del indhold