Praksisteam - Praksisnær kompetenceudvikling

SOSU kurser om demens/ kompetenceløft på demensområdet

Hjerne, emotioner og adfærd

Gratis undervisningsmateriale om demens til skoler

Faglig vejledning