Videnscenter for demens er VISO leverandør

Videnscenter for demens har 2 VISO-specialister ansat som rådgivere på demensområdet. Der kan søges om hjælp til enkeltsager, udredning og gruppeforløb inden for demens området når det er svært.

Hvad er VISO

VISO står for ”Den nationale Videns- og SpecialrådgivningsOrganisation” – på det sociale område og specialundervisningsområdet. 

VISO kan rådgive kommuner, borgere og tilbud. Rådgivningen kan omfatte specialiseret rådgivning om for eksempel bestemte målgrupper eller metoder og redskaber.

VISO tilbyder rådgivning og viden, der supplerer eventuelle tiltag hos kommunen. Perioden fra det afklarende møde til det afsluttende møde i VISO-forløbet strækker sig ofte over højst otte måneder.

VISO-forløbet er gratis.

I kan læse mere om VISO gennem nedenstående link:  

→ Tryk her og læs mere om VISO

Kontakt VISO

Det er ligeledes muligt, at kontakte VISO på Tlf.: 72 42 40 00 alle hverdage mellem kl. 9:00 - 11.30. 

Del indhold