Tilbud til yngre borgere med demens og borgere med demens i tidligt stadie.

Læs mere om tilbud og aktiviteter, klubber og boliger til yngre borgere med demens

Yngre personer med demens adskiller sig ofte fra ældre mennesker med demens ved:

  • At være erhvervsaktive
  • Måske at have en partner, der arbejder
  • Måske at have hjemmeboende børn
  • At have en anden fysik - er derfor ofte mere aktive
  • At have flere økonomiske udgifter (i forhold til børn, husleje, bil etc.)
  • Måske at have en sjældnere demenstype.

At få stillet en demensdiagnose kan betyde store psykosociale ændringer for de pårørende. Sygdommen betyder, at ægtefællens fremtidsplaner ofte må revideres, sociale roller i familien ændres, og økonomien bliver måske en anden. Den pårørende vil måske også komme til at stå alene med ansvaret for og omsorgen af børnene.

Yngre personer med demens har derfor ofte helt andre behov og referencerammer end ældre over 65 år, hvilket Videnscenter for demens Aalborg har arbejdet intensivt med de sidste 10 år.

Læs mere om de tilbud og aktiviteter, klubber og boliger til yngre borgere med demens ude i menuen til venstre.

Del indhold

Tilmeld dig Nyt om demens

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.