Aalborg Demens Skole - skole for mennesker med demens

Videnscenter for demens tilbyder i Aalborg Kommune kompenserende undervisning til borgere med demens i et tidligt stadie.

Blaa Laerer Ved Tavle

Formål

Undervisningen kan styrke din hukommelse, hjælpe med at vedligeholde dit funktionsniveau samt skabe rum for netværk med andre i samme situation.

Målgruppe

Mennesker med demens i let til moderat grad eller under udredning for demens. Det anbefales, at du tilmelder dig kort efter, du er blevet diagnosticeret.

Indhold

Undervisningen er ikke en traditionel tavleundervisning. Opgaverne bliver tilpasset dig og dine udfordringer. Opgaverne kan f.eks. være avislæsning og samtale ud fra artikler. Det kan også være forskellige spil, som styrker hjernen, sproget og det sociale samspil eller engelsk på samtaleniveau.

Kørsel

Er du forhindret i selv at komme frem, kan der bevilges transport til holdene efter kommunens gældende regler.

Opstart

Hvis du ønsker at tilmelde dig undervisningen, skal du kontakte din demenssygeplejerske. Forud for start vil der være en samtale med henblik på at udvælge det hold, der passer bedst til dig.

Forplejning

Du medbringer selv mad.

Priser

Der kan være mindre udgifter forbundet med tilbuddet.

Er du interesseret kan du kontakte din egen demenssygeplejerske eller videnscentrets åbne rådgivning på tlf. 99 82 35 10

Del indhold