Brocafeen

Aalborg Kommune tilbyder et uformelt mødested for mennesker med en demenssygdom i et tidligt stadie.

Formål

I Brocaféen kan du møde mennesker, der har de samme udfordringer som dig selv, få gode råd, få kendskab til kommunens andre tilbud, få et kammeratskab med ligestillede og opleve noget af byens kultur- og naturliv.

Målgruppe

Hjemmeboende mennesker med demens i let til moderat grad.

Indhold

I mødes en gang ugentligt og er selv med til at vælge, hvilke aktiviteter I skal lave i Brocaféen. I kan overvære en prøve i Musikkens Hus, gå en tur langs havnen, tage på kunstudstilling, i biograf, holde julefrokost, besøge museer. I Brocaféen går I hver gang en tur i nærområdet.

Kørsel

Er du forhindret i selv at komme frem, kan der bevilges transport til holdene efter kommunens gældende regler. Vær opmærksom på, at der påregnes en egenbetaling.

Opstart

Sammen med din demenssygeplejerske kan du/I vurdere om tilbuddet passer til dig. Det er en god idé at besøge os og få en snak inden start.

Priser

Der er mindre udgifter forbundet med aktiviteten.

Er du interesseret kan du kontakte din egen demenssygeplejerske eller videnscentrets åben rådgivning på tlf. 99 82 35 10

Del indhold