Caroline Smidts Minde

Huset er et bofællesskab med fortrinsret for yngre borgere under 70 år med en udredt demenssygdom.

Botilbuddet Caroline Smidts Minde er et tilbud til borgere som grundet demenssygdom har behov for let støtte i dagligdagen.

 

 

 

 

 

 

 

Del indhold