Dagcenter Skelhuset

Tilbud til yngre personer med demens under 70 år

Skelhuset
Er et hus i Hammer Bakker. Huset er omgivet af skov med mulighed for traveture og hvor vi nyder der rige dyreliv.

Vi har ansat fast personale med faglig viden om demens og aktivitet og arbejder desuden tæt sammen med demenssygeplejersker og demensvejledere. 

Forplejning: 
Du betaler selv for din frokost, når du er i dagscenteret. 

Kørsel:
Der kan visiteres kørsel ud fra en individuel vurdering.

Visitation: 
Visitationen sker ved henvendelse til demenssygeplejersken. 

 

 

Del indhold