Fysisk træning

Høj Puls TAK er et træningstilbud til personer med demens i Aalborg Kommune.

Blaa Motion

Der er forskellige træningshold og du bliver visiteret til det hold der passer bedst til dig. 

 

 

Ønsker du at deltage i træningstilbuddet skal du kontakte demenssygeplejersken eller demensvejlederen, som retter henvendelse til Visitationen for at søge om en bevilling.

Det er fysioterapeuter og demensfaglige medarbejdere som har ansvaret for træningen.

Del indhold